Сушилки для белья

Видео

Сушилка Gulliver
Size open: L174*P80*H105
Size folded: L14*P55*H103
Вес 7,9 кг
Сушилка Plus (на радиатор)
Size open: L37*P77*H37
Size folded: L7*P14*H37
Вес 2 кг
Сушилка Allungo
Size open: L300*P54*H128

Size folded: L19*P54*H128

Вес 14,2 кг

Сушилка Ciak
Size open: L130*P55*H90
Size folded: L11*P55*H122
Вес 4 кг
Сушилка Tub 8 (настенная)
Size open: L54*P96*H54
Size folded: L10*P16*H54
Вес 1,6 кг
Сушилка Octopus
Size open: L112*P112*H121
Size folded: L14*P17*H71
Вес 3,4 кг
Сушилка Ursus
Size open: L176*P80*H164
Size folded: L18*P55*H164
Вес 11,3 кг
Сушилка Super Gulliver
Size open(включая поднятую штангу): L174*P122*H189
Size folded: L14*P61*H103
Вес 8,8 кг
Сушилка Octopus
Size open: L112*P112*H121
Size folded: L14*P17*H71
Вес 3,4 кг
Сушилка Ursus
Size open: L176*P80*H164
Size folded: L18*P55*H164
Вес 11,3 кг
Сушилка Gulliver 4.0
Size open: L174*P80*H105
Size folded: L14*P55*H103
Вес 7,9 кг